Câu hỏi:

27/07/2019 55,030

Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá trị hàng hóa sau khi bán phải bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá trị hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá cả hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục

Xem đáp án » 27/07/2019 222,759

Câu 2:

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 128,937

Câu 3:

Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói mặt hạn chế của quy luật giá trị?

Xem đáp án » 27/07/2019 124,678

Câu 4:

Yếu tố nào dưới đây làm cho giá cả hàng hóa có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 81,827

Câu 5:

Quy luật giá trị tồn tại ở nền sản xuất nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 73,809

Câu 6:

Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho

Xem đáp án » 27/07/2019 73,063

Câu 7:

Điều tiết sản xuất là

Xem đáp án » 27/07/2019 62,631

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »