Câu hỏi:

27/07/2019 52,452

Cho các nhận định sau về axit nucleic. Nhận định nào đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

A. Sai. Axit nuclêic được cấu tạo từ 5 nguyên tố hóa học C, H, O, N và P.

B. Sai. Axit nuclêic tồn tại trong nhân của tế bào nhân thực và vùng nhân của tế bào nhân sơ.

C. Sai. ADN mới được cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn còn ARN mạch đơn thì không được cấu tạo theo nguyên tắc này.

D. Đúng. Có 2 loại axit nuclêic là ADN và ARN.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Axit nucleic cấu tọa theo nguyên tắc nào sau đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 70,125

Câu 2:

Trong cấu trúc không gian của phân tử ADN, các nucleotit giữa 2 mạch liên kết với nhau bằng? 

Xem đáp án » 27/07/2019 60,972

Câu 3:

Các nuclêôtit trên một mạch đơn của phân tử ADN liên kết với nhau bằng

Xem đáp án » 27/07/2019 54,310

Câu 4:

Các loại nuclêôtit cấu tạo nên phân tử ADN khác nhau ở

Xem đáp án » 27/07/2019 49,804

Câu 5:

Trình tự các đơn phân trên mạch 1 của một đoạn ADN xoắn kép là – GATGGXAA -. Trình tự các đơn phân ở đoạn mạch kí sẽ là:

Xem đáp án » 27/07/2019 49,141

Câu 6:

Trình tự sắp xếp các nucleotit trên mạch 1 của một đoạn phân tử ADN xoắn kép là –ATTTGGGXXXGAGGX -. Tổng số liên kết hidro của đoạn ADN này là

Xem đáp án » 27/07/2019 42,385

Bình luận


Bình luận