Câu hỏi:

13/07/2024 4,768

Tìm số tự nhiên x, biết: (6x – 39) : 3 = 201

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: (6x – 39) : 3 = 201

6x – 39 = 201 . 3

6x – 39 = 603

6x = 603 + 39

6x = 642

x = 642 : 6

x = 107

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số tự nhiên x, biết: 96 – 3(x + 1) = 42

Xem đáp án » 13/07/2024 8,252

Câu 2:

Thực hiện phép tính: 12 : {390 : [500 – (125 + 35.7)]}

Xem đáp án » 13/07/2024 8,083

Câu 3:

Tìm số tự nhiên x, biết: 12x – 33 = 32.33

Xem đáp án » 13/07/2024 6,473

Câu 4:

Tìm số tự nhiên x, biết: 23 + 3x = 56 : 53

Xem đáp án » 13/07/2024 6,251

Câu 5:

 Thực hiện phép tính: 27.75 + 25.27 – 150

Xem đáp án » 13/07/2024 5,185

Câu 6:

Tìm số tự nhiên x, biết: 541 + (218 – x) = 735

Xem đáp án » 13/07/2024 4,625

Bình luận


Bình luận