Câu hỏi:

13/07/2024 6,263

Tìm số tự nhiên x, biết: 23 + 3x = 56 : 53

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: 23 + 3x = 56 : 53

23 + 3x = 5(6-3)

23 + 3x = 53

23 + 3x = 125

3x = 125 – 23

3x = 102

x = 102 : 3

x = 34

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số tự nhiên x, biết: 96 – 3(x + 1) = 42

Xem đáp án » 13/07/2024 8,258

Câu 2:

Thực hiện phép tính: 12 : {390 : [500 – (125 + 35.7)]}

Xem đáp án » 13/07/2024 8,103

Câu 3:

Tìm số tự nhiên x, biết: 12x – 33 = 32.33

Xem đáp án » 13/07/2024 6,493

Câu 4:

 Thực hiện phép tính: 27.75 + 25.27 – 150

Xem đáp án » 13/07/2024 5,202

Câu 5:

Tìm số tự nhiên x, biết: (6x – 39) : 3 = 201

Xem đáp án » 13/07/2024 4,777

Câu 6:

Tìm số tự nhiên x, biết: 541 + (218 – x) = 735

Xem đáp án » 13/07/2024 4,639

Bình luận


Bình luận