Câu hỏi:

27/02/2020 178

Xét ba đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình vẽ 36 và trả lời các câu hỏi sau:

Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng nào?

Giải bài 36 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 36

Trả lời:

Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng BC.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau.

Giải bài 38 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 38

Xem đáp án » 27/02/2020 956

Câu 2:

Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy?

Xem đáp án » 27/02/2020 944

Câu 3:

Xét ba đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình vẽ 36 và trả lời các câu hỏi sau: Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không?

Giải bài 36 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 36

Xem đáp án » 27/02/2020 822

Câu 4:

Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau: 

a) Điểm M phải trùng với điểm A.

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M phải trùng với điểm B.

 

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.

Xem đáp án » 27/02/2020 631

Câu 5:

Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I. Vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L. Kiểm tra xem các điểm I, K, L có thẳng hàng hay không.

Giải bài 39 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 38

Xem đáp án » 27/02/2020 581

Câu 6:

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Hình gồm hai điểm ... và tất cả các điểm nằm giữa ... được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm ... được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

Xem đáp án » 27/02/2020 550

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »