Câu hỏi:

04/03/2020 2,358

Với bài tập Tính tổng S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau

Bài làm của Hùng

S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5)

    = [(-2,3) + (-0,7) + (-1,5)] + 41,5

    = (-4,5) + 41,5

    = 37

Bài làm của Liên

S = (-2,3 ) + 41,5+ (-0,7) + (-1,5)

    = [(-2,3) +(-0,7) ] + [(41,5 ) + (-1,5) ]

    = (-3) + 40

    = 37

Hãy giải thích cách làm mỗi bạn.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bạn Hùng áp dụng tính chất giao hoán để nhóm các số hạng cùng dấu lại rồi thu gọn sau đó tính tổng hai số thập phân trái dấu. Bạn Liên nhóm cặp các số hạng một cách hợp lý thu gọn rồi tính tổng hai số hạng trái dấu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính x biết: x=0

Xem đáp án » 04/03/2020 10,866

Câu 2:

Điền vào chỗ trống (…):

Nếu x > 0 thì |x|=⋯

Nếu x = 0 thì |x|=⋯

Nếu x < 0 thì |x|=⋯

Xem đáp án » 04/03/2020 10,702

Câu 3:

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng:

a)|-2,5| = 2,5 ;

b)|-2,5| = -2,5 ;

c)|-2,5| = -(-2,5)

Xem đáp án » 04/03/2020 6,675

Câu 4:

Tính nhanh: 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

Xem đáp án » 04/03/2020 6,478

Câu 5:

Điền vào chỗ trống (…):

Nếu x = 3,5 thì |x|=⋯

Nếu x = (-4)/7 thì |x|=⋯

Xem đáp án » 04/03/2020 5,197

Câu 6:

Tính nhanh: (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

Xem đáp án » 04/03/2020 4,954

Câu 7:

Tính nhanh: 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

Xem đáp án » 04/03/2020 4,599

Bình luận


Bình luận