Câu hỏi:

04/03/2020 339

Với bài tập Tính tổng S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau

Bài làm của Hùng

S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5)

    = [(-2,3) + (-0,7) + (-1,5)] + 41,5

    = (-4,5) + 41,5

    = 37

Bài làm của Liên

S = (-2,3 ) + 41,5+ (-0,7) + (-1,5)

    = [(-2,3) +(-0,7) ] + [(41,5 ) + (-1,5) ]

    = (-3) + 40

    = 37

Theo em nên làm cách nào.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Theo em trong trường hợp trên nên làm theo cách của Liên vì nó làm hợp lý và lời giải cho ra các kết quả đẹp hơn, tránh gây nhầm lẫn hơn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính x biết: x=0

Xem đáp án » 04/03/2020 10,916

Câu 2:

Điền vào chỗ trống (…):

Nếu x > 0 thì |x|=⋯

Nếu x = 0 thì |x|=⋯

Nếu x < 0 thì |x|=⋯

Xem đáp án » 04/03/2020 10,742

Câu 3:

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng:

a)|-2,5| = 2,5 ;

b)|-2,5| = -2,5 ;

c)|-2,5| = -(-2,5)

Xem đáp án » 04/03/2020 6,697

Câu 4:

Tính nhanh: 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

Xem đáp án » 04/03/2020 6,516

Câu 5:

Điền vào chỗ trống (…):

Nếu x = 3,5 thì |x|=⋯

Nếu x = (-4)/7 thì |x|=⋯

Xem đáp án » 04/03/2020 5,209

Câu 6:

Tính nhanh: (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

Xem đáp án » 04/03/2020 4,978

Câu 7:

Tính nhanh: 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

Xem đáp án » 04/03/2020 4,627

Bình luận


Bình luận