Câu hỏi:

13/07/2024 428

Dựa vào tính chất "Nếu x < y và y < z thì x < z" hãy so sánh: -500 và 0,001

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

So sánh cả hai số với 0 ta có:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm x biết : |x+34|-13=0

Xem đáp án » 13/07/2024 7,454

Câu 2:

Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ -37

Xem đáp án » 13/07/2024 7,075

Câu 3:

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

0,3; -56; -123; 413; 0; -0,875

Xem đáp án » 13/07/2024 6,228

Câu 4:

Tìm x biết : x-1,7=2,3

Xem đáp án » 13/07/2024 3,958

Câu 5:

Dựa vào tính chất "Nếu x < y và y < z thì x < z" hãy so sánh: 1338 và -12-37

Xem đáp án » 13/07/2024 1,699

Câu 6:

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Đối với máy tính SHARP TK – 340 hoặc CASIO fx-220:

Giải bài 26 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

 

 

 

 

 

 

Đối với các loại máy tính thông dụng hiện nay CASIO fx 500 MS trở lên, VINACAL, …

Giải bài 26 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

 

 

 

 

 

 

Dùng máy tính bỏ túi để tính

a) (-3,1597) + (-2,39)

b) (-0,793) – (-2,1068)

c) (-0,5) . (-3,2) + (-10,1) . 0,2

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7

Xem đáp án » 13/07/2024 1,631

Câu 7:

Trong các phân số sau những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

-1435; -2763; -2665; -3684; 34-85

Xem đáp án » 13/07/2024 1,253

Bình luận


Bình luận