Câu hỏi:

13/07/2024 487

Áp dụng tính chất các phép tính để tính nhanh

[(-20,83) . 0,2 + (-9,17) . 0,2 ] : [ 2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5]

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

[(-20,83 ) . 0,2 + (-9,17) . 0,2] : [2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5]

=[(-20,83 - 9,17) . 0,2 ] : [(2,47 + 3,53) .0,5]

= [(-30) . 0,2 ] : (6 . 0,5)

= (-6) : 3 = -2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm x biết : |x+34|-13=0

Xem đáp án » 13/07/2024 7,538

Câu 2:

Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ -37

Xem đáp án » 13/07/2024 7,186

Câu 3:

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

0,3; -56; -123; 413; 0; -0,875

Xem đáp án » 13/07/2024 6,316

Câu 4:

Tìm x biết : x-1,7=2,3

Xem đáp án » 13/07/2024 3,989

Câu 5:

Dựa vào tính chất "Nếu x < y và y < z thì x < z" hãy so sánh: 1338 và -12-37

Xem đáp án » 13/07/2024 1,721

Câu 6:

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Đối với máy tính SHARP TK – 340 hoặc CASIO fx-220:

Giải bài 26 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

 

 

 

 

 

 

Đối với các loại máy tính thông dụng hiện nay CASIO fx 500 MS trở lên, VINACAL, …

Giải bài 26 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

 

 

 

 

 

 

Dùng máy tính bỏ túi để tính

a) (-3,1597) + (-2,39)

b) (-0,793) – (-2,1068)

c) (-0,5) . (-3,2) + (-10,1) . 0,2

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7

Xem đáp án » 13/07/2024 1,641

Câu 7:

Trong các phân số sau những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

-1435; -2763; -2665; -3684; 34-85

Xem đáp án » 13/07/2024 1,272

Bình luận


Bình luận