Câu hỏi:

13/07/2024 441

Tính và so sánh: 12.342 và 123.343

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính 34-562

Xem đáp án » 11/07/2024 9,645

Câu 2:

Đố: Biết rằng 12 + 22 + 32 + ... + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng:

S = 22 + 42 + 62 + ... + 202

Xem đáp án » 11/07/2024 9,271

Câu 3:

 Tính 2:12-233

Xem đáp án » 11/07/2024 8,468

Câu 4:

Tính giá trị của biếu thức sau: 0,650,26

Xem đáp án » 11/07/2024 8,276

Câu 5:

Tính 0,1253.83

Xem đáp án » 13/07/2024 8,046

Câu 6:

Tính 37+122

Xem đáp án » 11/07/2024 7,456

Câu 7:

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ : 254 . 28

Xem đáp án » 11/07/2024 5,486

Bình luận


Bình luận