Câu hỏi:

13/07/2024 4,184

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

a) (-5)2 . (-5)3 = (-5)6

b) (0,75)3 : 0,75 = (0,75)2

c) (0,2)10 : (0,2)5 = (0,2)2

Giải bài 34 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Các câu sai là a, c, d, f

- Các câu đúng là b, e

Sửa lại:

a)(-5)2.(-5)3 = (-5)2+3 = (-5)5

c)(0,2)10:(0,2)5 = (0,2)10-5 = (0,2)5

Giải bài 34 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính 34-562

Xem đáp án » 11/07/2024 9,455

Câu 2:

Đố: Biết rằng 12 + 22 + 32 + ... + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng:

S = 22 + 42 + 62 + ... + 202

Xem đáp án » 11/07/2024 9,086

Câu 3:

 Tính 2:12-233

Xem đáp án » 11/07/2024 8,246

Câu 4:

Tính 0,1253.83

Xem đáp án » 13/07/2024 7,948

Câu 5:

Tính giá trị của biếu thức sau: 0,650,26

Xem đáp án » 11/07/2024 7,909

Câu 6:

Tính 37+122

Xem đáp án » 11/07/2024 7,230

Câu 7:

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ : 254 . 28

Xem đáp án » 11/07/2024 5,396

Bình luận


Bình luận