Câu hỏi:

13/07/2024 490

Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với a ≠ 0, a ≠ ±1 nếu am = an thì m = n. Dựa vào tính chất này hãy tìm các số tự nhiên m và n biết:

12m=132

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính 34-562

Xem đáp án » 11/07/2024 9,455

Câu 2:

Đố: Biết rằng 12 + 22 + 32 + ... + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng:

S = 22 + 42 + 62 + ... + 202

Xem đáp án » 11/07/2024 9,087

Câu 3:

 Tính 2:12-233

Xem đáp án » 11/07/2024 8,246

Câu 4:

Tính 0,1253.83

Xem đáp án » 13/07/2024 7,948

Câu 5:

Tính giá trị của biếu thức sau: 0,650,26

Xem đáp án » 11/07/2024 7,909

Câu 6:

Tính 37+122

Xem đáp án » 11/07/2024 7,230

Câu 7:

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ : 254 . 28

Xem đáp án » 11/07/2024 5,397

Bình luận


Bình luận