Câu hỏi:

04/03/2020 477

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ : 158 . 94

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

158 . 94 = 158 . 38 = 458

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính 34-562

Xem đáp án » 11/07/2024 9,470

Câu 2:

Đố: Biết rằng 12 + 22 + 32 + ... + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng:

S = 22 + 42 + 62 + ... + 202

Xem đáp án » 11/07/2024 9,099

Câu 3:

 Tính 2:12-233

Xem đáp án » 11/07/2024 8,255

Câu 4:

Tính 0,1253.83

Xem đáp án » 13/07/2024 7,953

Câu 5:

Tính giá trị của biếu thức sau: 0,650,26

Xem đáp án » 11/07/2024 7,931

Câu 6:

Tính 37+122

Xem đáp án » 11/07/2024 7,250

Câu 7:

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ : 254 . 28

Xem đáp án » 11/07/2024 5,406

Bình luận


Bình luận