Câu hỏi:

05/03/2020 380

Việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Trong cuộc kháng chiến này, nhà Trần có quân đội mạnh, có tinh thần chiến đấu cao, có nền kinh tế hùng hậu để cung cấp cho cuộc kháng chiến, các tầng lớp nhân dân đoàn kết chặt chẽ với triểu đình. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt mà nhà Trần đã nhanh chóng giành thắng lợi.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em, Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến ?

Xem đáp án » 05/03/2020 3,878

Câu 2:

Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ? Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi đánh Đại Việt ?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,889

Câu 3:

Dựa vào lược đồ (SGK, trang 60), em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên.

Xem đáp án » 05/03/2020 649

Câu 4:

Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân nhà Trần?

Xem đáp án » 05/03/2020 587

Câu 5:

Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai.

Xem đáp án » 05/03/2020 543

Câu 6:

Em hãy sử dụng lược đồ (SGK, trang 60) để trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285.

Xem đáp án » 05/03/2020 533

Câu 7:

Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến?

Xem đáp án » 05/03/2020 515

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK