Câu hỏi:

05/08/2019 53,442

Một khung dây phng giới hn din tích S = 5cm2 gồm 20 vòng dây đt trong t trường đu có cm ng t từ B = 0,1T sao cho mt phng khung dây hợp với véc cm ng t một góc 600. nh từ thông qua din tích giới hn bởi khung dây

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Mt phng vòng dây làm thành với B một góc 600 nên α=n,B=30°

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vòng dây phng giới hn din tích S = 5cm2 đt trong từ trường đu cảm ứng từ B = 0,1T. Mt phng vòng dây làm thành với B một góc 300. Tính từ thông qua S.

Xem đáp án » 05/08/2019 92,153

Câu 2:

Một khung dây hình tròn bán kính 20cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều mà các đường sức từ vuông với mặt phẳng vòng dây. Trong khi cảm ứng từ tăng từ 0,1T đến 1,1T thì trong khung dây có một suất điện động không đổi với độ lớn là 0,2V, thời gian duy trì suất điện động đó là

Xem đáp án » 05/08/2019 74,934

Câu 3:

Một khung dây được đặt cố định trong từ trường đều mà cảm ứng từ có độ lớn ban đầu xác định. Trong thời gian 0,2s từ trường giảm đều về 0 thì trong thời gian đó khung dây xuất hiện suất điện động với độ lớn 100mV. Nếu từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,5s thì suất điện động trong thời gian đó là

Xem đáp án » 05/08/2019 73,001

Câu 4:

Một khung dây dn hình ch nht có din tích 200cm2, ban đu vị trí song song với các đường sc t của một t trường đu có độ lớn B = 0,01T. Khung quay đu trong thời gian 0,04s đến vị trí vuông góc với c đường sc từ. Xác đnh sut đin động cảm ng xut hin trong khung

Xem đáp án » 05/08/2019 59,083

Câu 5:

Mt vòng dây dn kín, phng đưc đt trong ttrưng đu. Trong khong thi gian 0,04s, tthông qua vòng dây gim đu tgiá trị 6.10-3Wb về 0 t sut đin đng cảm ng xut hin trong vòng dây có đln là

Xem đáp án » 05/08/2019 46,016

Câu 6:

Một khung dây tròn bán kính 10cm gồm 50 vòng dây được đt trong t trưng đu. Cm ứng từ hợp với mt phng khung dây một góc 600. Lúc đu cảm ng t có g tr bng 0,05T. Tìm sut đin động cm ứng trong khung nếu trong khong 0,05s cm ứng từ tăng gp đôi

Xem đáp án » 05/08/2019 30,312

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK