30 câu trắc nghiệm Cảm ứng điện từ nâng cao (P1)

  • 10952 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

4

Đánh giá trung bình

50%

25%

25%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Trịnh Hồng Sơn

3 năm trước

Thanh Thuỳ

K

1 năm trước

Khang Nghiêm

h

6 tháng trước

hao

Bình luận


Bình luận