Câu hỏi:

08/08/2019 4,408

Este X không tác dụng với Na.X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và muối của axit Y. Xác định công thức phân tử của X biết rằng khi cho axit Y trùng ngưng với 1 điamin thu được nilon 6-6.

Trả lời:

Giải thích:

Axit Y phản ứng trùng ngưng với điamin tạo thành nilon 6, 6 => Y là axit ađipic :  (CH2)4–(COOH)2

Vì este X ko có khả năng phản ứng với Na nên cả 2 nhóm chức axit của Y đều đã tạo este với CH3OH

=>  (CH2)4–(COOH)2  + 2 CH3OH →(CH2)4–(COOCH3)2+ 2 H2O

Vậy X là : (CH2)4–(COOCH3)2

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là ?

Xem đáp án » 08/08/2019 13,602

Câu 2:

Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành:

Xem đáp án » 08/08/2019 9,193

Câu 3:

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H33COOH và C15H31COOH. Số loại trieste được tạo ra tối đa là ?

Xem đáp án » 08/08/2019 7,596

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn một este thu được số mol CO2 và H2O theo tỉ lệ 1:1. Este đó thuộc loại nào sau đây?

Xem đáp án » 08/08/2019 5,019

Câu 5:

Cho triolein tác dụng với các chất sau: (1) I2/CCl4; (2) H2/ Ni, t0; (3) NaOH, t0; (4) Cu(OH)2. Số phản ứng xảy ra là ?

Xem đáp án » 08/08/2019 4,036

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »