Câu hỏi:

15/03/2020 455

Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn này diễn ra như thế nào ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Từ mùa xuân năm 1917, chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng.

- Ngày 7-11-1917, Cách mạng tháng Mười tháng lợi ở Nga, Nhà nước Xô viết rút khỏi chiến tranh.

- Tháng 7 - 1918, quân Anh, Pháp bắt đầu phản công và đến tháng 9 -1918, quân Anh, Pháp, Mĩ tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của

Đức lần lượt đầu hàng.

- Ngày 9-11-1918, cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hoà.

- Ngày 11 - 11 - 1918, Chính phủ mới ở Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đức, Áo-Hung.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,230

Câu 2:

Lập niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Xem đáp án » 15/03/2020 567

Câu 3:

Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Xem đáp án » 15/03/2020 420

Câu 4:

Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem đáp án » 15/03/2020 415

Câu 5:

Từ diễn biến và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó.

Xem đáp án » 15/03/2020 371

Câu 6:

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào ?

Xem đáp án » 15/03/2020 316

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK