Câu hỏi:

15/03/2020 421

Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Thời gian Sự kiện
8-1914 Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ
1914-1916 Giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến
7-11-1917 Cách mạng tháng Mười Nga thành công
9-1918 Quân Anh, Pháp, Mỹ tổng tấn công trên khắp các mặt trận
11-11-1918 Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,230

Câu 2:

Lập niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Xem đáp án » 15/03/2020 567

Câu 3:

Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn này diễn ra như thế nào ?

Xem đáp án » 15/03/2020 455

Câu 4:

Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem đáp án » 15/03/2020 415

Câu 5:

Từ diễn biến và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó.

Xem đáp án » 15/03/2020 371

Câu 6:

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào ?

Xem đáp án » 15/03/2020 316

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK