Câu hỏi:

15/03/2020 790

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cuộc cách mạng thứ nhất bùng nổ tháng Hai 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng và dẫn cách tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Giôn Rit đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyến thế giới”?

Xem đáp án » 15/03/2020 4,997

Câu 2:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã làm được những việc gì ?

Xem đáp án » 15/03/2020 4,930

Câu 3:

“Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lượi gì cho quần chúng nhân dân ?

Xem đáp án » 15/03/2020 2,840

Câu 4:

Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

Xem đáp án » 15/03/2020 2,352

Câu 5:

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga trước thế kỉ XX.

Xem đáp án » 15/03/2020 2,137

Câu 6:

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,615

Câu 7:

Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được những thành quả của Cách mạng tháng Mười ?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,282

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK