Câu hỏi:

15/03/2020 631

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Xây dựng Chính quyền Xô viết:

- Ngay trong đêm 25-10-1917 (7-11-1917), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc ở Điện Xmô-nưi, tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu. Nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới của những người lao động.

- Các sắc lệnh đầu tiên của Chính quyền Xô viết đã được thông qua : Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất. Chính quyền Xô viết nhanh chóng thực hiện các biện pháp nhằm thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến, xóa bỏ phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền của Giáo hội, thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc bình đẳng và có quyền tự quyết. Các cơ quan trung ương và Xô viết các địa phương được thành lập, thay thế hoàn toàn chính quyền tư sản. Hồng quân công nông được thành lập để bảo vệ chính quyền mới.

- Nhà nước tiến hành quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của gia cấp tư sản, thành lập Hội đồng Kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

* Bảo vệ Chính quyền Xô viết:

- Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ. Trong suốt 3 năm (1918-1920), nhân dân Nga đã tập trung toàn bộ sức lực tiến hành cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn để giữ vững Chính quyền Xô viết.

- Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 Chính quyền Xô viết thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Giôn Rit đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyến thế giới”?

Xem đáp án » 15/03/2020 4,999

Câu 2:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã làm được những việc gì ?

Xem đáp án » 15/03/2020 4,932

Câu 3:

“Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lượi gì cho quần chúng nhân dân ?

Xem đáp án » 15/03/2020 2,843

Câu 4:

Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

Xem đáp án » 15/03/2020 2,354

Câu 5:

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga trước thế kỉ XX.

Xem đáp án » 15/03/2020 2,137

Câu 6:

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,615

Câu 7:

Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được những thành quả của Cách mạng tháng Mười ?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,282

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK