Câu hỏi:

15/03/2020 5,155

Hãy nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 -1929.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trong những năm 1918-1923, các nước châu Âu, kể cả nước thắng trận và thất bại đều bị suy sụp về kinh tế.

- Do ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga 1917, một cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở các nước tư bản trong những năm 1918-1923 (điển hình là ở Đức).

- Kết quả: Đảng Cộng sản lần lượt ra đời ở các nước tư bản châu Âu. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế đẻ lãnh đạo cách mạng – Quốc tế củng cố nền thống trị ⇒ Kinh tế các nước tư bản phát triển nhanh chóng.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì ?

Xem đáp án » 15/03/2020 4,392

Câu 2:

Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 15/03/2020 3,167

Câu 3:

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,809

Câu 4:

Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,518

Câu 5:

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,216

Câu 6:

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,055

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK