Câu hỏi:

13/08/2019 594

Oxi hóa 6,4g một ancol đơn chức thu được 9,92g hỗn hợp X gồm andehit, axit và H2O, ancol dư. Nếu cho hỗn hợp X tác dụng hết với NaHCO3 thì thu được 1,344 l CO2 (dktc). Nếu cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO/NH3 dư thì khối lượng Ag thu được là :

Trả lời:

Đáp án C

(*) Phương pháp giải : Bảo toàn khối lượng

- Lời giải :

            RCH2OH + [O]  RCHO + H2O

Mol       x             x         x          

            RCH2OH + 2[O]  RCOOH + H2O

Mol      y                  2y    y         

nCO2 = nCOOH = y = 0,06 mol

BTKL : mX – mancol bđ = mO pứ

=> nO pứ = 0,22 mol = x + 2y => x = 0,1 mol

nancol bđ > (x + y) = 0,16 mol

=> Mancol < 6,4 : 0,16 = 40g => CH3OH

=> nAg = 4nHCHO + 2nHCOOH = 4x + 2y = 0,52 mol

=> mAg = 56,16g

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn một ancol X thu được CO­2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng 3: 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử X là

Xem đáp án » 13/08/2019 7,953

Câu 2:

X là một ancol no, mạch hở. Để đốt cháy 0,05 mol X cần 4 gam oxi. X có công thức là:

Xem đáp án » 13/08/2019 6,447

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng khối lượng ete tối đa thu được là

Xem đáp án » 13/08/2019 6,240

Câu 4:

Hòa tan m gam ancol etylic (D = 0,8 g/ml) vào 108 ml nước (D = 1 g/ml) tạo thành dung dịch X. Cho X tác dụng với Na dư, thu được 85,12 lít (đktc) khí H2. Biết thể tích của X bằng tổng thể tích của ancol và nước. Dung dịch X có độ ancol bằng

Xem đáp án » 13/08/2019 5,992

Câu 5:

Cho 28,9 gam hỗn hợp A gồm ancol etylic và phenol tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Phần trăm khối lượng ancol etylic trong hỗn hợp A là

Xem đáp án » 13/08/2019 5,860

Câu 6:

X là hỗn hợp gồm phenol và metanol. Đốt cháy hoàn toàn X được nCO2 = nH2O. Vậy % khối lượng metanol trong X là

Xem đáp án » 13/08/2019 5,751

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85