Câu hỏi:

13/08/2019 1,271

Khi cho đồng tác dụng với dung dịch HNO3 đặc có khí màu nâu bay ra là NO2 rất độc, gây đau đầu chóng mặt, tổn thương phổi, tim.. Để an toàn trong khi làm thí nghiệm và bảo vệ môi trường người ta thường đặt một miếng bông tẩm hóa chấy nào sau đây lên miệng ống nghiệm ?

Trả lời:

Đáp án B

Để an toàn trong khi làm thí nghiệm và bảo vệ môi trường người ta thường đặt một miếng bông tẩm dd Ca(OH)2 lên miệng ống nghiệm

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng: Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O. Hệ số của HNO3 trong phương trình khi cân bằng là?

Xem đáp án » 13/08/2019 22,140

Câu 2:

Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4

Xem đáp án » 13/08/2019 4,245

Câu 3:

Cho từng chất : Fe, FeO, Fe(OH)2 , Fe(OH)3 , Fe3O4 , Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 , FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt vào phản ứng với HNO3 đặc nóng dư. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa khử là :

Xem đáp án » 13/08/2019 3,901

Câu 4:

Cấu hình electron của ion Cr3+

Xem đáp án » 13/08/2019 3,562

Câu 5:

Cho kim loại Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, H2SO4 đặc nguội, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là:

Xem đáp án » 13/08/2019 2,825

Câu 6:

Nhiệt phân hidroxit Fe(II) trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được chất rắn là:

Xem đáp án » 13/08/2019 2,331

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »