Câu hỏi:

10/04/2021 81,934

Nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là nâng cao chất lượng dân số, nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

Xem đáp án » 10/04/2021 58,113

Câu 2:

Mục tiêu phân bố dân cư hợp lí của chính sách dân số nước ta để

Xem đáp án » 10/04/2021 55,808

Câu 3:

Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?

Xem đáp án » 10/04/2021 51,279

Câu 4:

Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước?

Xem đáp án » 10/04/2021 51,147

Câu 5:

Phân bố dân cư hợp lí là một trong những mục tiêu của

Xem đáp án » 10/04/2021 43,649

Câu 6:

Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?

Xem đáp án » 10/04/2021 40,906

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900