Câu hỏi:

13/08/2019 40,872

Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Lời giải: Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu thực hiện xã hội hóa công tác dân số.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta ?

Xem đáp án » 13/08/2019 81,866

Câu 2:

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

Xem đáp án » 13/08/2019 58,059

Câu 3:

Mục tiêu phân bố dân cư hợp lí của chính sách dân số nước ta để

Xem đáp án » 13/08/2019 55,772

Câu 4:

Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?

Xem đáp án » 13/08/2019 51,232

Câu 5:

Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước?

Xem đáp án » 13/08/2019 51,105

Câu 6:

Phân bố dân cư hợp lí là một trong những mục tiêu của

Xem đáp án » 13/08/2019 43,595

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900