Câu hỏi:

10/04/2021 43,648

Phân bố dân cư hợp lí là một trong những mục tiêu của

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Phân bố dân cư hợp lí là một trong những mục tiêu của chính sách dân số.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta ?

Xem đáp án » 10/04/2021 81,927

Câu 2:

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

Xem đáp án » 10/04/2021 58,107

Câu 3:

Mục tiêu phân bố dân cư hợp lí của chính sách dân số nước ta để

Xem đáp án » 10/04/2021 55,805

Câu 4:

Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?

Xem đáp án » 10/04/2021 51,278

Câu 5:

Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước?

Xem đáp án » 10/04/2021 51,146

Câu 6:

Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?

Xem đáp án » 10/04/2021 40,905

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900