Câu hỏi:

18/03/2020 22,569

Vai trò của giống trong chăn nuôi, điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Vai trò của giống trong chăn nuôi: Giống có ảnh hưởng quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Muốn chăn nuôi có hiệu quả phải chọn giống vật nuôi phù hợp.

- Điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi:

       + Các vật nuôi trong cùng một giống phải có chung nguồn gốc.

       + Có đặc điểm về ngoại hình và năng suất giống nhau.

       + Có tính di truyền ổn định.

       + Đạt đến một số lượng cá thể nhất định và có địa bàn phân bố rộng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biết mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn.

Xem đáp án » 18/03/2020 28,335

Câu 2:

Đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi.

Xem đáp án » 18/03/2020 17,419

Câu 3:

Vai trò của chuồng nuôi. Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?

Xem đáp án » 18/03/2020 16,905

Câu 4:

Khi nào vật nuôi bị bệnh? Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi.

Xem đáp án » 18/03/2020 15,112

Câu 5:

Cho biết một số phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn.

Xem đáp án » 18/03/2020 10,343

Câu 6:

Các phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi.

Xem đáp án » 18/03/2020 7,255

Bình luận


Bình luận