Câu hỏi:

18/03/2020 15,248

Khi nào vật nuôi bị bệnh? Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Vật nuôi bị bệnh là vật nuôi có sự rối loạn chức năng sinh lí trong cơ thể do tác động của các yếu tố gây bệnh. Làm giảm khả năng thích nghi của cơ thể với ngoại cảnh, khả năng sản xuất và giá trị kinh tế của vật nuôi.

- Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi:

       + Yếu tố bên trong (yếu tố di truyền)

       + Yếu tố bên ngoài: cơ học, lí học, hoá học, sinh học: kí sinh trùng, vi sinh vật (vi rút, vi khuẩn…)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biết mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn.

Xem đáp án » 18/03/2020 28,469

Câu 2:

Vai trò của giống trong chăn nuôi, điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi?

Xem đáp án » 18/03/2020 22,748

Câu 3:

Đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi.

Xem đáp án » 18/03/2020 17,561

Câu 4:

Vai trò của chuồng nuôi. Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?

Xem đáp án » 18/03/2020 17,015

Câu 5:

Cho biết một số phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn.

Xem đáp án » 18/03/2020 10,441

Câu 6:

Các phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi.

Xem đáp án » 18/03/2020 7,370

Bình luận


Bình luận