Câu hỏi:

18/03/2020 7,370

Các phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phương pháp chọn phối:

       + Chọn ghép con đực với con cái trong cùng giống. Ví dụ phối lợn Ỉ đực với lợn Ỉ cái.

       + Chọn ghép con đực với con cái khác giống. Ví dụ: Gà trống giống Rốt và gà mái giống Ri.

- Phương pháp nhân giống thuần chủng:

       + Chọn cá thể đực, cái tốt của giống.

       + Cho giao phối để sinh con.

       + Chọn con tốt trong đàn con nuôi lớn, lại tiếp tục chọn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biết mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn.

Xem đáp án » 18/03/2020 28,469

Câu 2:

Vai trò của giống trong chăn nuôi, điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi?

Xem đáp án » 18/03/2020 22,748

Câu 3:

Đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi.

Xem đáp án » 18/03/2020 17,561

Câu 4:

Vai trò của chuồng nuôi. Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?

Xem đáp án » 18/03/2020 17,015

Câu 5:

Khi nào vật nuôi bị bệnh? Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi.

Xem đáp án » 18/03/2020 15,247

Câu 6:

Cho biết một số phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn.

Xem đáp án » 18/03/2020 10,441

Bình luận


Bình luận