Câu hỏi:

18/03/2020 5,150

Tại sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái lại tạo được các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Do sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong giảm phân và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử này trong thụ tinh đã tạo nên các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 19,023

Câu 2:

Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật

Xem đáp án » 18/03/2020 16,536

Câu 3:

Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?

Xem đáp án » 18/03/2020 15,695

Câu 4:

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau đây?

a) Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái.

 b) Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

 c) Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.

 d) Sự tạo thành hợp tử.

Xem đáp án » 18/03/2020 6,127

Câu 5:

Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của một loài giao phối, hai cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

Xem đáp án » 18/03/2020 5,252

Bình luận


Bình luận