Câu hỏi:

18/03/2020 19,210

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở các loài sinh sản hữu tính được giải thích dựa trên cơ sở:

     - Do giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST và sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong thụ tinh đã tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau.

     - Do sự tổ hợp lại các gen vốn có của tổ tiên, bố mẹ làm xuất hiện tính trạng đã có hoặc chưa có ở các thế hệ trước.

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật

Xem đáp án » 18/03/2020 16,728

Câu 2:

Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?

Xem đáp án » 18/03/2020 15,919

Câu 3:

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau đây?

a) Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái.

 b) Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

 c) Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.

 d) Sự tạo thành hợp tử.

Xem đáp án » 18/03/2020 6,235

Câu 4:

Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của một loài giao phối, hai cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

Xem đáp án » 18/03/2020 5,442

Câu 5:

Tại sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái lại tạo được các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc?

Xem đáp án » 18/03/2020 5,275

Bình luận


Bình luận