Câu hỏi:

18/03/2020 15,919

Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhờ có quá trình giảm phân, giao tử được hình thành mang bộ NST đơn bội (n NST). Qua quá trình thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái, bộ NST lưỡng bội (2n NST) được phục hồi. Vì vậy, sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 19,209

Câu 2:

Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật

Xem đáp án » 18/03/2020 16,728

Câu 3:

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau đây?

a) Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái.

 b) Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

 c) Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.

 d) Sự tạo thành hợp tử.

Xem đáp án » 18/03/2020 6,235

Câu 4:

Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của một loài giao phối, hai cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

Xem đáp án » 18/03/2020 5,442

Câu 5:

Tại sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái lại tạo được các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc?

Xem đáp án » 18/03/2020 5,275

Bình luận


Bình luận