Câu hỏi:

15/08/2019 420

Một số hợp chất hữu cơ mạch hở, thành phần chứa C, H, O và có khối lượng phân tử 60 đvC. Trong các chất trên số chất tác dụng với Na là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Các chất hữu cơ mạch hở có M = 60 tác dụng với Na có thể có CTPT là

C3H8O: CH3-CH2-CH2-OH, CH3-CH(OH)-CH3

C2H4O2: CH3COOH; OHC-CH2-OH

Vậy có 4 chất thỏa mãn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5. dễ bay hơi, khó cháy.

6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

Xem đáp án » 15/08/2019 111,625

Câu 2:

Hợp chất chứa một liên kết π trong phân tử thuộc loại hợp chất

Xem đáp án » 15/08/2019 50,941

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 15/08/2019 41,548

Câu 4:

Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

Xem đáp án » 15/08/2019 37,732

Câu 5:

Để biết rõ số lượng nguyên tử, thứ tự kết hợp và cách kết hợp của các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ người ta dùng công thức nào sau đây ?

Xem đáp án » 15/08/2019 31,197

Câu 6:

Kết luận nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án » 15/08/2019 28,241

Câu 7:

Cho các chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ trong các chất trên là bao nhiêu?

Xem đáp án » 15/08/2019 17,431

Bình luận


Bình luận