Câu hỏi:

15/08/2019 2,121

Trong các polime sau : polietilen, poli vinyl colrua, nilon - 6,6 ; tơ nitron, cao su buna S, poli phenol- fomandehit, tơ visco, poli metyl metacrylat. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

Trả lời:

Đáp án A

Polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là :  polietilen, poli vinyl colrua, tơ nitron, cao su buna S, poli metyl metacrylat

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tơ lapsan thuộc loại tơ

Xem đáp án » 15/08/2019 4,832

Câu 2:

Loại tơ nào sau đây đốt cháy chỉ thu được CO2 và H2O?

Xem đáp án » 15/08/2019 4,678

Câu 3:

Cho sơ đồ sau:

etilen  +H2O, xt X xt, to Y Na, to polime M

Vậy M là:

Xem đáp án » 15/08/2019 2,429

Câu 4:

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 15/08/2019 1,989

Câu 5:

Tơ nào sau đây có nguồn gốc từ xenlulozơ?

Xem đáp án » 15/08/2019 1,889

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »