Câu hỏi:

15/08/2019 1,208

Có các chất sau: keo dán ure-fomandehit, tơ lapsan, tơ nilon-6,6; protein; sợi bông, amoni axetat, nhựa novolac, tơ nitron. Trong các chất trên, có bao nhiêu chất trong phân tử chúng có chứa nhóm –NH-CO-?

Trả lời:

Đáp án D

Các chất trong phân tử chứa nhóm –NH-CO là: keo dán ure-fomandehit , tơ nilon-6,6; protein => có 3 chất

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại tơ nào sau đây đốt cháy chỉ thu được CO2 và H2O?

Xem đáp án » 15/08/2019 5,070

Câu 2:

Tơ lapsan thuộc loại tơ

Xem đáp án » 15/08/2019 4,930

Câu 3:

Cho sơ đồ sau:

etilen  +H2O, xt X xt, to Y Na, to polime M

Vậy M là:

Xem đáp án » 15/08/2019 2,502

Câu 4:

Trong các polime sau : polietilen, poli vinyl colrua, nilon - 6,6 ; tơ nitron, cao su buna S, poli phenol- fomandehit, tơ visco, poli metyl metacrylat. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 15/08/2019 2,202

Câu 5:

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 15/08/2019 2,065

Câu 6:

Tơ nào sau đây có nguồn gốc từ xenlulozơ?

Xem đáp án » 15/08/2019 1,965

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »