Câu hỏi:

15/08/2019 24,007

Polime có cấu trúc mạng không gian ( mạng lưới) là:

Trả lời:

Đáp án D

PE và PVC có mạch polime không phân nhánh

Amilopectin là polime có cấu trúc phân nhánh

nhựa baketit có cấu trúc mạng lưới không gian.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phàn ứng trùng ngưng

Xem đáp án » 15/08/2019 15,699

Câu 2:

Trùng hợp 8,96 lít etilen (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 75% thì khối lượng polime thu được là

Xem đáp án » 15/08/2019 10,746

Câu 3:

PVC được điều chế trong thiên nhiên theo sơ đồ sau:

metan  H=15%axetilen H=95%vinylclorua H=90%poli ( vinylclorua)

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy để điều chế ra một tấn PVC là bao nhiêu? Biết rằng khí thiên nhiên chứa 95% metan theo thể tích.

Xem đáp án » 15/08/2019 8,867

Câu 4:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp)?

Xem đáp án » 15/08/2019 4,591

Câu 5:

Poli(vinyl clorua) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất (H) như sau:

metanH=150%axetilen H=95%vinylclorua H=90%poli(vinyl clorua)

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần để điều chế được 1,5 tấn PVC là

Xem đáp án » 15/08/2019 4,518

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »