Câu hỏi:

15/08/2019 4,870

Poli(vinyl clorua) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất (H) như sau:

metanH=150%axetilen H=95%vinylclorua H=90%poli(vinyl clorua)

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần để điều chế được 1,5 tấn PVC là

Trả lời:

Đáp án D

nPVC = 1,5.106 : 62,5 = 24 000 ( mol) = 24 ( k mol)

Từ sơ đồ ta có: 

=> VCH4 = 374,269.22,4 = 8383,6256 m3

Vì khí thiên nhiên chứa 95% CH4

=>Vkhí thiên nhiên = VCH4 : 0,95 = 8824, 87 m3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime có cấu trúc mạng không gian ( mạng lưới) là:

Xem đáp án » 15/08/2019 25,049

Câu 2:

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phàn ứng trùng ngưng

Xem đáp án » 15/08/2019 15,871

Câu 3:

Trùng hợp 8,96 lít etilen (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 75% thì khối lượng polime thu được là

Xem đáp án » 15/08/2019 11,292

Câu 4:

PVC được điều chế trong thiên nhiên theo sơ đồ sau:

metan  H=15%axetilen H=95%vinylclorua H=90%poli ( vinylclorua)

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy để điều chế ra một tấn PVC là bao nhiêu? Biết rằng khí thiên nhiên chứa 95% metan theo thể tích.

Xem đáp án » 15/08/2019 9,439

Câu 5:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp)?

Xem đáp án » 15/08/2019 4,721

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »