Câu hỏi:

19/03/2020 626

Phát biểu nào sau đây về este không chính xác?

Trả lời:

Chọn đáp án B

♦ A. đúng do este không tạo được liên kết hidro liên phân tử nên có nhiệt độ sôi nhỏ hơn so với ancol có cùng số C.

♦ C. các este thưởng có mùi thơm của hoa quả → ứng dụng trong CN thực phẩm hay mĩ phẩm.

♦ D.phản ứng este hóa là phản ứng giữa ancol và axit cacboxylic, là phản ứng thuận nghịch.

♦ chỉ còn đáp án B không chính xác vì các este có M lớn là chất rắn ở đk thường. 1 vd rất gần gũi như mỡ động vật, ...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ancol X tác dụng với axit Y thu được este Z. Làm bay hơi 4,30 gam Z thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,60 gam oxi (cùng to,P). Biết MX > MY. Công thức cấu tạo thu gọn của Z là:

Xem đáp án » 19/03/2020 1,568

Câu 2:

Xà phòng hoá a gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ, cần 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của a là 

Xem đáp án » 19/03/2020 1,461

Câu 3:

Một este X có công thức phân tử C4H6O2. Thuỷ phân hết X thành hỗn hợp Y. X có công thức cấu tạo nào để Y cho phản ứng tráng gương tạo ra lượng Ag lớn nhất ?

Xem đáp án » 19/03/2020 672

Câu 4:

Xà phòng được điều chế bằng cách

Xem đáp án » 19/03/2020 529

Câu 5:

Mùi thơm trong nhiều loại hoa quả, tinh dầu thực vật, ... là mùi của este. Để có este dùng làm nguyên liệu - hương liệu, trước hết người ta thu hái, đem thái nhỏ và ngâm với nước. Cần sử dụng phương pháp nào sau đây để tách riêng este ra khỏi hỗn hợp?

Xem đáp án » 19/03/2020 491

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »