Câu hỏi:

21/03/2020 131

Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m. Chất nào sau đây thuộc loại cacbohiđrat?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không thuộc loại cacbohiđrat là

Xem đáp án » 21/03/2020 1,803

Câu 2:

Tiến hành thí nghiệm đun nóng glucozơ với bột CuO dư để phân tích định tính các nguyên tố thành phần. Chất rắn khan nào thường được dùng để nhận ra sản phẩm có hơi nước, qua đó chứng tỏ glucozơ có chứa nguyên tố H?

Xem đáp án » 21/03/2020 1,778

Câu 3:

Các chất đồng phân với nhau là

Xem đáp án » 21/03/2020 1,315

Câu 4:

Tinh bột và xenlulozơ là

Xem đáp án » 21/03/2020 759

Câu 5:

Các phân tử cacbohiđrat như glucozơ, fructozơ và saccarozơ đều có chứa nhóm chức của

Xem đáp án » 21/03/2020 756

Câu 6:

Trong phân tử cacohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức

Xem đáp án » 21/03/2020 555

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »