Câu hỏi:

22/03/2020 1,065

Chất X là một cacbohiđrat có phản ứng thuỷ phân:

X + H2H+,to2Y

X có tên là:

Trả lời:

Chọn đáp án D

- Glucozơ và fructozơ thuộc nhóm monosaccarit nên không có phản ứng thủy phân.

- 1Mantozơ H+,to2glucozơ.

- 1Saccarozơ + H2O  H+,to 1glucozơ + 1fructozơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Saccarozơ bị than hoá khi gặp H2SO4 đặc theo phản ứng:

C12H22O11 + H2SO4 → SO2↑ + CO2↑ + H2O

Tổng các hệ số cân bằng (tối giản) của phương trình phản ứng trên là

Xem đáp án » 22/03/2020 3,572

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 22/03/2020 3,294

Câu 3:

Khi nghiên cứu cacbohiđrat X ta nhận thấy:

- X không tráng gương.

- X thuỷ phân hoàn toàn trong nước được hai sản phẩm.

Vậy X là

Xem đáp án » 22/03/2020 2,684

Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 22/03/2020 2,231

Câu 5:

Các dung dịch glucozơ, fructozơ và saccarozơ đều có phản ứng

Xem đáp án » 22/03/2020 2,128

Câu 6:

Mantozơ có khả năng tham gia bao nhiêu phản ứng trong các phản ứng sau: thuỷ phân, tráng bạc, tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng, tác dụng với nước brom

Xem đáp án » 22/03/2020 1,938

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »