Câu hỏi:

23/03/2020 308

Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng?

Trả lời:

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

Xem đáp án » 23/03/2020 23,247

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 23/03/2020 3,374

Câu 3:

Giải thích nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 23/03/2020 2,164

Câu 4:

Tính chất, đặc điểm nào sau đây là sai về xenlulozơ?

Xem đáp án » 23/03/2020 1,901

Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ, thu được monosaccarit X. oxi hóa X bằng Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là

Xem đáp án » 23/03/2020 1,211

Câu 6:

Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?

Xem đáp án » 23/03/2020 775

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »