Câu hỏi:

23/03/2020 10,338

Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

Trả lời:

Chọn đáp án A

- Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều là cacbohidrat nên khi thủy phân tạo ra glucozơ.

- Protein là những polipeptit khi thủy phân cuối cùng thành các α- amino axit

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhóm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là :

Xem đáp án » 23/03/2020 4,450

Câu 2:

Từ chất nào sau đây không thể điều chế trực tiếp được ancol etylic?

Xem đáp án » 23/03/2020 3,605

Câu 3:

Nhóm chất nào sau đây hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam?

Xem đáp án » 23/03/2020 3,347

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 23/03/2020 3,059

Câu 5:

Dãy gồm các chất đều tác dụng được với nước Br2

Xem đáp án » 23/03/2020 3,002

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »