Câu hỏi:

23/03/2020 16,565

Nhóm gluxit khi thủy phân hoàn toàn đều chỉ toàn tạo thành glucozơ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây glucozơ đóng vai trò là chất oxi hóa?

Xem đáp án » 23/03/2020 53,355

Câu 2:

Cacbohiđrat khi thủy phân tạo ra 2 phân tử monosaccarit là:

Xem đáp án » 23/03/2020 21,061

Câu 3:

Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?

Xem đáp án » 23/03/2020 11,158

Câu 4:

Trong thực tế người ta dùng chất nào để tráng gương?

Xem đáp án » 23/03/2020 9,744

Câu 5:

Trong số các cặp chất sau, cặp chất nào là đồng phân của nhau:

Xem đáp án » 23/03/2020 7,862

Câu 6:

Chất không tham gia phản ứng thủy phân là:

Xem đáp án » 23/03/2020 7,146

Bình luận


Bình luận