Câu hỏi:

23/03/2020 5,539

Nhóm gluxit khi thủy phân hoàn toàn đều chỉ toàn tạo thành glucozơ là:

Trả lời:

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây glucozơ đóng vai trò là chất oxi hóa?

Xem đáp án » 23/03/2020 13,037

Câu 2:

Cacbohiđrat khi thủy phân tạo ra 2 phân tử monosaccarit là:

Xem đáp án » 23/03/2020 5,189

Câu 3:

Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?

Xem đáp án » 23/03/2020 2,221

Câu 4:

Trong số các cặp chất sau, cặp chất nào là đồng phân của nhau:

Xem đáp án » 23/03/2020 2,210

Câu 5:

Chất nào sau đây không có nhóm -OH hemiaxetal?

Xem đáp án » 23/03/2020 1,870

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »