Câu hỏi:

18/08/2019 3,238

Cho các phát biểu sau:

(a) Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là

Trả lời:

Chọn đáp án D

(d) Sai vì ngược vị trí 2 chất béo, trong đó:

Tristearin là (C17H35COO)3C3H5 và triolein là (C17H33COO)3C3H5.

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng etyl axetat trong dung dịch NaOH, thu được muối là

Xem đáp án » 18/08/2019 6,778

Câu 2:

Chất không phản ứng với dung dịch brom là

Xem đáp án » 18/08/2019 6,032

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai

Xem đáp án » 18/08/2019 5,407

Câu 4:

Este nào sau đây không thể điều chế bằng cách cho axit tác dụng với ancol tương ứng?

Xem đáp án » 18/08/2019 4,629

Câu 5:

Hợp chất X có công thức cấu tạo HCOOC2H5. X có tên gọi nào sau đây?

Xem đáp án » 18/08/2019 4,348

Câu 6:

Chất nào sau đây là axit béo?

Xem đáp án » 18/08/2019 4,138

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »