300 câu Lý thuyết Este - Lipid có lời giải chi tiết (P2)

  • 16423 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Tripeptit là hợp chất

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trong cấu tạo của của tripeptit được tạo ra từ 3 gốc α–amino axit và có (3 – 1) = 2 liên kết peptit.

Chọn B


Câu 3:

Etyl axetat có công thức hóa học là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Để gọi tên của este (RCOOR') ta đọc theo thứ tự:

Tên R' + Tên RCOO + at

Etyl axetat có CTCT là CH3COOC2H5 Chọn B


Câu 4:

Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Este E là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Este E C4H8O2 có dạng RCOOR'.

Để từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y là phản ứng duy nhất thì E có dạng CH3COOC2H5.

Các phương trình:

CH3COOC2H5 + H2O  CH3COOH (Y) +C2H5OH(X).

C2H5OH (X) + O2 men giamt0 CH3COOH (Y) + H2O.

Chọn A

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận