300 câu Lý thuyết Este - Lipid có lời giải chi tiết (P3)

  • 16413 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Este CH2=CH-COOCH3 có tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Nhóm chức có trong tristearin là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Thủy phân một chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O4 trong môi trường NaOH đun nóng, sản phẩm thu được 1 ancol A đơn chức và muối của một axit hữu cơ đa chức B. Công thức cấu tạo phù hợp của X là:

Xem đáp án

Đáp án B

Định hướng tư duy giải:

Nhận xét nhanh : 

- D có 5C trong phân tử nên loại ngay.

- C thì không thu được ancol khi thủy phân nên cũng loại ngay.

- Đáp án A thủy phân thu được hợp chất hữu cơ tạp chức nên cũng loại.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận