Câu hỏi:

18/08/2019 1,375

Cho các phát biểu sau về chất béo:

(a) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.

(b) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.

(c) Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit.

(d) Các chất béo đều tan trong dung dịch kiềm đun nóng.

Số phát biểu đúng là

Trả lời:

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

Chất béo nhẹ hơn nước

Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều chỉ tan trong dung môi hữu cơ không phân cực

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đun nóng một chất béo X thu được glixerol và hỗn hợp 3 axit béo là oleic, panmitic và stearic. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Xem đáp án » 18/08/2019 10,709

Câu 2:

Chất X có công thức C8H8O2 có chứa vòng benzen, X phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng theo tỷ lệ số mol 1:2, X không tham gia phản ứng tráng gương. Số công thức của X thỏa mãn điều kiện của X là:

Xem đáp án » 18/08/2019 8,858

Câu 3:

Khi thủy phân anlyl metacrylat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được sản phẩm là:

Xem đáp án » 18/08/2019 8,075

Câu 4:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 18/08/2019 6,861

Câu 5:

Thủy phân một chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O4 trong môi trường NaOH đun nóng, sản phẩm thu được 1 ancol A đơn chức và muối của một axit hữu cơ đa chức B. Công thức cấu tạo phù hợp của X là:

Xem đáp án » 18/08/2019 5,262

Câu 6:

Este CH2=CH-COOCH3 có tên gọi là

Xem đáp án » 18/08/2019 4,800

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »