Câu hỏi:

18/08/2019 10,109

Chất X có công thức C8H8O2 có chứa vòng benzen, X phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng theo tỷ lệ số mol 1:2, X không tham gia phản ứng tráng gương. Số công thức của X thỏa mãn điều kiện của X là:

Trả lời:

Đáp án C

Định hướng tư duy giải

Với C6H5OOCCH3 có 1 đồng phân

Với (OH)2-C6H3-CH=CH2 có 6 đồng phân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đun nóng một chất béo X thu được glixerol và hỗn hợp 3 axit béo là oleic, panmitic và stearic. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Xem đáp án » 18/08/2019 11,984

Câu 2:

Khi thủy phân anlyl metacrylat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được sản phẩm là:

Xem đáp án » 18/08/2019 9,747

Câu 3:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 18/08/2019 8,374

Câu 4:

Este CH2=CH-COOCH3 có tên gọi là

Xem đáp án » 18/08/2019 7,640

Câu 5:

Thủy phân một chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O4 trong môi trường NaOH đun nóng, sản phẩm thu được 1 ancol A đơn chức và muối của một axit hữu cơ đa chức B. Công thức cấu tạo phù hợp của X là:

Xem đáp án » 18/08/2019 6,943

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »