300 câu Lý thuyết Este - Lipid có lời giải chi tiết (P7)

  • 15510 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Để chuyển hóa triolein thành tristearin người ta thực hiện phản ứng

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận